Võimalik on rentida ilusaid ja avaraid saale. Samuti on majas ka toitlustuse võimalus. Rentida on võimalik korraga kõike ruume kogusuuruses 315 m2

Saal nr 1

Saal nr 2

Saal nr 3